اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه مدارک دانشگاهی

ترجمه مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه...

مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه...

ترجمه ارزشنامه تحصیلی

راهنمای ترجمه ارزشنامه تحصیلی

ادامه...

گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها

راهنمای ترجمه گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها

ادامه...

سرفصل دروس (سیلابس)

راهنمای ترجمه سرفصل دروس (سیلابس)

ادامه...

مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راهنمای ترجمه مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه...

ترجمه سایر مدارک تحصیلی

راهنمای ترجمه سایر مدارک تحصیلی

ادامه...

گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

راهنمای گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

ادامه...

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری قابل ترجمه نیست

ادامه...