اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه گواهی های متفرقه

پرونده بهداشتی دانش آموزان

ترجمه پرونده بهداشتی دانش آموزان

ادامه...

قبوض آب، برق، تلفن و گاز

ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز

ادامه...

گواهینامه و احکام قهرمانی رشته‌های ورزشی

ترجمه گواهینامه و احکام قهرمانی رشته‌های ورزشی

ادامه...

گواهینامه‌های فرهنگی هنری

ترجمه گواهینامه‌های فرهنگی هنری

ادامه...

گواهی استاندارد و تقدیرنامه

ترجمه گواهی استاندارد و تقدیرنامه

ادامه...

گواهی تألیف و انتشار

ترجمه گواهی تألیف و انتشار

ادامه...

گواهینامه‌‌های دریانوردی، کشتیرانی،خرید و فروش وسایل و حمل و نقل دریایی

ترجمه گواهینامه‌‌های دریانوردی، کشتیرانی،خرید و فروش وسایل و حمل و نقل دریایی

ادامه...

اوراق صادر شده از وکلای دادگستری

اوراق صادر شده از وکلای دادگستری قابل ترجمه نیستند

ادامه...

گواهی‌های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی

ترجمه گواهی‌های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی

ادامه...

گواهی سازمان نظام مهندسی، نظامیان و قضات

ترجمه گواهی سازمان نظام مهندسی، نظامیان و قضات

ادامه...

فکس و ایمیل، مکاتبات بین سازمان های دولتی

ترجمه فکس و ایمیل، مکاتبات بین سازمان های دولتی

ادامه...