اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه انواع پروانه ها

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه

راهنمای ترجمه پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه

ادامه...

پروانه وکالت و کارشناسی رسمی، پروانه مهندسی و جواز کسب

راهنمای ترجمه پروانه وکالت و کارشناسی رسمی، پروانه مهندسی و جواز کسب

ادامه...