اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه اسناد مالکیت، محضری و اوراق قضایی

ترجمه اقرارنامه

راهنمای ترجمه اقرارنامه

ادامه...

ترجمه اوراق و آراء قضایی

راهنمای ترجمه اوراق و آراء قضایی

ادامه...

ترجمه گواهی املاک غیر ثبتی روستاها

راهنمای ترجمه گواهی املاک غیر ثبتی روستاها

ادامه...

ترجمه وکالت نامه

راهنمایی ترجمه وکالت نامه

ادامه...

ترجمه اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

راهنمای ترجمه اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

ادامه...

ترجمه تعهدنامه

راهنمای ترجمه تعهدنامه

ادامه...

ترجمه استشهادیه

راهنمای ترجمه استشهادیه

ادامه...

ترجمه اجرائیه و اوراق ثبتی

راهنمای ترجمه اجرائیه و اوراق ثبتی

ادامه...

ترجمه گواهی امضا محضری

راهنمای ترجمه گواهی امضا محضری

ادامه...

ترجمه اسناد اراضی و املاک

راهنمای ترجمه اسناد اراضی و املاک

ادامه...

ارزیابی املاک، مستغلات، ماشین آلات و اقلام سنگین

راهنمای ارزیابی املاک، مستغلات، ماشین آلات و اقلام سنگین

ادامه...

ترجمه بیع نامه و اجاره نامه

راهنمای ترجمه بیع نامه و اجاره نامه

ادامه...