اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

دارالترجمه رسمي سرو شماره 14براي رسيدن به بهترين ها بايد بهترين ها را به كار بست.

دارالترجمه رسمي سرو شماره 14 دادگستري در صدد انداختن طرحي نو در عرصه ترجمه متون است. اين مركز مي كوشد با آزمودن بهترين روش ها براي رسيدن به صافي ترين ترجمه ها  خدمات شايسته مشتري هاي ارجمند را به ايشان عرضه دارد. در اين مركز از اندريافت هاي علم نوين در عرصه مطالعات ترجمه بهره گرفته شده تا بهترين كيفيت را در عرصه ترجمه به دست آورده و آن را فروتنانه تقديم مراجعين گرامي و فرخنده فال مند كند.

با آرزوي پيروزي ايرانيان

ايدون باد!