اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

اعلام تمايل به همكاريدعوت به همكاري از مترجمانِ‌براي ترجمه غير رسمي

                                                             بنامِ نامي دادار جهان

 

دارالترجمه رسمي سرو شماره 14 مفتخر است از مترجمان فرهيخته اي كه در زمينه ترجمه "غير رسمي" مايل به همكاري هستند، دعوت بعمل آورد. مترجم هاي گرامي اي كه تمايل به همكاري هستند مي توانند نمونه كار خود را همراه مشخصات شخصي به ايميل اين موسسه ارسال نمايند.

 

با شادي و فرخندگي

هيئت مديره دارالترجمه رسمي سرو شماره 14