اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

روز جهاني ترجمهشادباشي براي روز جهاني ترجمه

                              بنام يزدان كه يَزِش و ستايش تنها او را سزد

 

ترجمه راهي است براي يافتنِ "‌ديگري"‌راهي رو به مفاهمه بهتر. روز جهاني ترجمه را به همه مترجمان فرهيخته شادباش مي گوييم.

 

به فرخندگي و شادي

هيئت مديره دارالترجمه رسمي سرو شماره 14