اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه گواهی اشتغال به کارراهنمای ترجمه گواهی اشتغال به کار

 

- درج عناوینی چون " به سفارت ... در تهران" و " به وزارت امور خارجه" در عنوان نامه عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت نیاز در انتهای گواهی می توان این طور نوشت " این گواهی جهت ارائه به ... صادر گردیده است". 

- در ترجمه گواهی اشتغال به کار که عنوان و میزان تحصیلات ذکر شده است ارانه مدرک تحصیلی مرتبط الزامیست.
- چنانچه اشتغال تمام وقت ذکر شده باشد ارائه سوابق بیمه ای و دفترچه بیمه مریوط به مدت زمان اشتغال با تاییدیه سازمان بیمه تامین اجتماعی الزامیست.
- گواهی اشتغال به کار صادر شده از طرف ادارات و موسسات دولتی با حکم کارگزینی و مهر و امضای سازمان صادر کننده قابل تایید است.    
- گواهی کار صادر شده برای مهد کودک ها و موسساتی که تحت نظرسازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید این سازمان قابل تایید است.
- برای گواهی کار صادر شده برای شرکت های خصوصی ارائه آخرین روزنامه رسمی الزامی است.
- گواهی کار صادر شده برای کارخانجات با ارائه روزنامه رسمی و یا مهر سازمان صنایع و مجوز فعالیت از طرف این سازمان قابل تایید است.
- گواهی اشتغال به کار صادر شده برای آژانس های گردشگری و هواپیمایی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و یا تایید سازمان هواپیمایی کشور و یا مجوز وزارت ارشاد قابل تایید است.
- گواهی کار صادر شده برای داروخانه ها با ارائه مجوز تاسیس داروخانه و یا تایید انجمن داروسازان قابل تایید است.
- گواهی کار صادر شده برای درمانگاه و بیمارستان ها با مهر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی و یا شبکه های بهداشت و درمان قابل تایید است. 
- گواهی اشتغال به کار صادر شده برای مطب پزشک و دندانپزشک با تایید و مهر سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.
- گواهی کار صادر شده برای واحدهای صنفی با ارائه جواز کسب و یا تایید اتحادیه صنف مربوطه قابل تایید است. 
- گواهی کار صادر شده برای اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد با امضا دانشگاه و تایید سازمان مرکزی قابل تایید است.
- گواهی کار صادر شده برای اساتید و کارکنان دانشگاه های دولتی با ارائه حکم کارگزینی ذیربط و امضا و مهر دانشگاه قابل تایید است.