اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

ترجمه ریز نمراتراهنمای ترجمه ریز نمرات

 - ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی راهنمائی، دبیرستان و پیش دانشگاهی با تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه و مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه قابل تأیید است.

- ریز نمرات فارغ التحصیلان تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و امضاهای مربوطه قابل تأیید است.

- کلیه مدارک و ریز نمرات صادره از دانشگاه های دولتی، علمی کاربردی و پیام نور که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشند با مهر و امضاهای لازم قابل تایید است. 

- کلیه مدارک و ریز نمرات صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشند با مهر و امضاهای لازم قابل تایید است. 

- ریز نمرات کلیه رشته ها صادره از دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل تأیید است.

- ریز نمرات فارغ التحصیلان کلیه رشته های پزشکی، پیرا پزشکی، دندانپزشکی،مامائی ، پرستاری و زیرشاخه های آن با مهر و امضاء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قابل تأیید است.