اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامیراهنمای گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

1) گواهی‌نامه‌های دوره آموزش بلند مدت معادل یا باارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی و یا مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی قبل از تاریخ 03/09/1377 صادر شده با رعایت شرایط زیر قابل ترجمه و تأیید است.
الف) عبارت (این گواهینامه ارزش ترجمه ندارد) در متن درج نشده باشد.
ب) ارائه گواهی عدم تعهد خدمت از دستگاه متبوع.