اعلانات:

  • دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری
  • ساعات کاری دارالترجمه در صفحه تماس با ما
  • نرخ نامه سال 1397 را مطالعه نمایید

برچسب: شعر فارسي

شعري از حضرت اجل سعدي شيرازي

شعر" ای سرو بلند قامت دوست" از حضرت سعدي

ادامه...

تحليل شعرِ ميز گفتگو

در اين جا نوشته اي را عرضه مي داريم كه سابقاً در چند جاي ديگر نشر يافته است،‌ و در آن شعري از خانم رويا پويا شاعره پيشرو تحليل مي شود.

ادامه...